top of page
Ritalin.2.webp
Köpa Ritalin 30mg i Sverige

- Ritalin 30mg.
100 stk pris 1300kr
200 stk pris 2400kr

 Kontakta våra säljare via e-postadressen nedan:

chemist4health@gmail.com

Köp Ritalin 30mg i Sverige

Vad är Ritalin?


Ritalin är ett stimulerande medel i centrala nervsystemet. Metylfenidat påverkar kemikalier i hjärnan och nerver som bidrar till hyperaktivitet och impulskontroll.

Ritalin används för att behandla Attention Deficit Disorder (ADD), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) och narkolepsi.

Varningar:

Missbruk av Ritalin kan orsaka missbruk, överdos eller dödsfall. Tala om för din läkare om du har haft problem med drog- eller alkoholmissbruk.

Stimulantia har orsakat stroke, hjärtinfarkt och plötslig död hos personer med högt blodtryck, hjärtsjukdom eller hjärtfel.

Hur ska jag ta Ritalin?
Ritalin tabletter med omedelbar frisättning (IR) tas vanligtvis 2 till 3 gånger om dagen. Ta Ritalin IR-tabletter 30 till 45 minuter före en måltid.

Ritalin LA kapsel med förlängd frisättning tas en gång dagligen på morgonen.

Du kan ta Ritalin LA kapslar med eller utan mat, men ta dem på samma sätt varje gång.

Svälj Ritalin LA kapseln med förlängd frisättning hel. Om du inte kan svälja kapseln hel, öppna den och blanda läkemedlet med mjuk mat som äppelmos, pudding eller yoghurt. Svälj blandningen direkt utan att tugga.

Doseringsinformation:


Vanlig vuxendos för Attention Deficit Disorder:

OMEDELBAR UTSLÄPP (IR): Genomsnittlig dos: 20 till 30 mg oralt i 2 eller 3 uppdelade doser, helst 30 till 45 minuter före måltid
Maximal dos: 60 mg/dag.

FÖRLÄNGD FRIGÖR (ER): 8-timmars ER oral tablett (t.ex. Ritalin SR) - Kan användas när den titrerade 8-timmars IR-dosen motsvarar tillgänglig 8-timmars ER-tablett; tillgängliga som 20 mg tabletter; Maximal dos: 60 mg/dag

Vanlig vuxendos för narkolepsi:

OMEDELBAR UTSLÄPP (IR): Genomsnittlig dos: 20 till 30 mg oralt i 2 eller 3 uppdelade doser, helst 30 till 45 minuter före måltid
Maximal dos: 60 mg/dag.

FÖRLÄNGD FRIGÖR (ER): 8-timmars ER oral tablett (t.ex. Ritalin SR) - Kan användas när den titrerade 8-timmars IR-dosen motsvarar tillgänglig 8-timmars ER-tablett; tillgängliga som 20 mg tabletter; Maximal dos: 60 mg/dag.

Vanlig pediatrisk dos för Attention Deficit Disorder:

6 år eller äldre:
OMEDELBAR UTSLÄPP (IR): Initial dos: 5 mg oralt två gånger om dagen (före frukost och lunch)
-Öka dosen gradvis i steg om 5 till 10 mg per vecka; anpassa dosen efter patientens behov och svar
Maximal dos: 60 mg/dag

FÖRLÄNGD FRIGÖRING (ER): 8-timmars ER oral tablett (t.ex. Ritalin SR): -Kan användas när den titrerade 8-timmars IR-dosen motsvarar tillgänglig 8-timmars ER-tablett; tillgängliga som 20 mg tabletter; Maximal dos: 60 mg/dag.

Köp Ritalin 30mg i Sverige

köp Ritalin 30 mg online
köp Ritalin 30 mg utan recept

bottom of page